OMCZ

 

 M.A. Sawas - Oogarts
OMC Zuid
Tel. 06-42805544


U dient het volgende mee te nemen naar uw afspraak:
 

* Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)

* Actuele lijst van medicijnen die u gebruikt (op te vragen bij uw huisarts)

* Uw laatst aangemeten bril (indien brildragend)

* Uw contactlenzenhouder (indien lenzen dragend) en (reserve-)bril

* In verband met het oogonderzoek is het soms noodzakelijk de ogen te druppelen. Na dit druppelen zijn de ogen gevoeliger voor licht. Komt u met de auto, dan is het noodzakelijk dat er een begeleider is.

 

Verhindering

Indien u onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dringend 24 uur voor uw afspraak dit door te geven.

 
OMCZ